Projekt BBio - Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu

O projektu BBio

 

 

Na području Dalmacije i Hercegovine je prisutna velika raznolikost autohtonih – izvornih – pasmina domaćih životinja a među važnije se ubrajaju govedo (buša, sivo govedo), magarac (primorsko-dinarski, hercegovački), ovca (dubrovačka ruda, dalmatinska, hercegovačka i lička pramenka) i koza (šarena i bijela).

Uslijed novih trendova u poljoprivredi posljednjih pedesetak godina, prvenstveno industrijalizacije poljoprivrede, te uvođenju namjenskih hibrida, tradicijske pasmine postaju sve ugroženije i ubrzano nestaju. Ujedno uslijed ekonomsko-socijalnih trendova u ruralnom prostoru sa tendencijom prijelaza na turizam smanjuje se broj uzgajivača tradicijskih pasmina. Međutim vrednovanje bogatstva gen-fonda našeg podneblja kroz proizvodnju izvornih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te stvaranje jedinstvene turističke ponude nameće se kao osnovna razvoja regije.

Upravo iz tog razloga je osmišljen BBio projekt s ciljem očuvanja i valorizacija agro-biološke raznolikosti pograničnih područja kroz teritorijalnu suradnju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako bi se osigurao održiv razvoj navedenih područja BBio projekt će uspostaviti edukativno-informacijski centar na Ravnoj Vlaškoj u Parku prirode Biokovo i edukativnu višenamjensku dvoranu u Centru za očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja u Buhovu. Svrha centara je održavati matično stado pasmina za daljnju selekciju i reprodukciju, potaknuti uspostavu jedinstvenih istraživačkih jedinica koje će pridonijeti očuvanju neprocjenjivog genetskog bogatstva, podizati svijest javnosti o očuvanju pasmina kroz obrazovne aktivnosti, razvijati pustolovni i eko turizam, održavati pasmine u njihovom prirodnom okruženju čime se ujedno održava raznolikost krajobraza i posredno doprinosi zaštiti od požara što je izrazito važno u kontekstu očuvanja Parka prirode Biokovo. 

Dugoročno očuvanje izvornih pasmina nije izvedivo bez uzgajivača koji su „stvorili“ ovu raznolikost na prvom mjestu. Projektom se planira održati niz edukativnih radionica i izraditi priručnike za uzgajivače autohtonih pasmina i proizvođače čime će se doprinijeti unaprjeđenju njihovog znanja, umrežavanju, jačoj promociji izvornih proizvoda i boljoj organizaciji tržišta.

 

 

Projektni tim savjetuju i podržavaju: