Projekt BBio - Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu

Na području Dalmacije i Hercegovine je prisutna velika raznolikost autohtonih – izvornih – pasmina domaćih životinja a među važnije se ubrajaju govedo (buša), magarac (primorsko-dinarski, hercegovački), ovca (dalmatinska pramenka, paška ovca, stolačka pramenka, kupreška pramenka, travnička pramenka) i koza (hrvatska bijela, hrvatska šarena, hercegovačka šarena).

Uslijed novih trendova u poljoprivredi posljednjih pedesetak godina, prvenstveno industrijalizacije poljoprivrede, te uvođenju namjenskih hibrida, izvorne pasmine postaju sve ugroženije i ubrzano nestaju. Ujedno uslijed ekonomsko-socijalnih trendova u ruralnom prostoru s tendencijom prijelaza na turizam smanjuje se broj domaćinstava koja drže domaće životinje. Međutim vrednovanje bogatstva gen-fonda našeg podneblja kroz proizvodnju izvornih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te stvaranje jedinstvene turističke ponude nameće se kao osnova razvoja regije.

Upravo iz tog razloga je osmišljen projekt BBio s ciljem očuvanja i valorizacija agro-biološke raznolikosti pograničnih područja kroz suradnju između četiri partnerske institucije: Javne ustanove Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (vodeći partner), Ministarstva gospodarstva županije Zapadnohercegovačke, Javne ustanove Park prirode Biokovo i Udruge za očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja iz Buhova.

Projekt je doprinio uspostavi Centra za očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja u Buhovu na 15-tak kilometara od Međugorja, te Info Centra za očuvanje izvornih pasmina Ravna Vlaška koji se nalazi u Parku prirode Biokovo na 1.228 metara nadmorske visine iznad Makarske. Svrha centara je održavati matično stado pasmina za daljnju selekciju i reprodukciju, potaknuti uspostavu jedinstvenih istraživačkih jedinica koje će pridonijeti očuvanju neprocjenjivog genetskog bogatstva, podizati svijest javnosti o očuvanju pasmina kroz obrazovne aktivnosti, razvijati pustolovni i eko turizam, održavati pasmine u njihovom prirodnom okruženju čime se ujedno održava raznolikost krajobraza i posredno doprinosi zaštiti od požara što je izrazito važno u kontekstu očuvanja Parka prirode Biokovo. Uz infrastrukturni dio projekta, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu je održano deset radionica za uzgajivače izvornih pasmina, održana prva prekogranična izložba buše u Zadvarju, snimljen dokumentarac o govedu buša, te izrađeno pet priručnika za uzgajivače s njihovim kontaktima čime se doprinijelo umrežavanju i jačoj promociji proizvođača. S obzirom da je glavna gospodarska grana Dalmacije i Hercegovine turizam, snimljena su dva promotivna spota dostupna preko Youtube-a, te su u izradi Katalozi ponude u ruralnom turizmu šire okolice Parka prirode Biokovo i Županije Zapadne Hercegovine koji će prezentirati izvorne proizvode, resurse i aktivnosti koje turisti mogu pronaći i koristiti i/ili konzumirati na ovim prostorima.

***

Projekt financira Europska unija u iznosu od 385.288,43 EUR u sklopu IPA programa za prekograničnu suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina, mjera 2.1: zaštita okoliša.

Projekt provode Javna ustanova RERA S.D. i Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke Županije s partnerima Javnom ustanovom Park prirode Biokovo i Udrugom za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja. Projekt BBio je započeo s provedbom 15. lipnja 2013. godine, a planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

Projektni tim savjetuju i podržavaju: